تفکیک استانی یزد
 • mohamad sadegh yaghmaee
  محمد صادق یغمایی

  ۸ بهمن ۱۳۶۵
 • seyed hamid mirshamsi
  سید حمید میرشمسی

  ۶ تیر ۱۳۶۰

 • علیمحمد مقدم

  ۲۸ مهر ۱۳۶۶

 • سید حبیب مرتضوی

  ۵ مرداد ۱۳۶۷

 • سید مهدی محسن زاده

  ۲۳ خرداد ۱۳۶۷

 • سید حسین طباطبایی میمونه

  ۴ خرداد ۱۳۶۷
 • motaleb shafie jaigahi
  مطلب شفیعی جایگاهی

  ۲۰ فروردین ۱۳۶۶

 • محمد علی شریفی زارچ

  ۱ بهمن ۱۳۶۵
 • mehdi zare zade mehreze
  مهدی زارع زاده مهریزی

  ۲۴ بهمن ۱۳۵۹

 • عبدالحمید رحیمی دندوشن

  ۲۷ تیر ۱۳۶۷

 • سید حسین رازیان

  ۱۰ اسفند ۱۳۶۵
 • mohamad hasan dizavi
  محمد حسن دیزوی

  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱
امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات