تفکیک استانی سمنان

 • سید محمد طباطبایی

  ۲۲ بهمن ۱۳۶۴
 • hasan malek ahmadi
  حسن ملک احمدی

  ۱۸ فروردین ۱۳۶۷
 • esmail moeniyan
  اسماعیل معینیان

  ۱۸ مرداد ۱۳۶۲
 • abdollah moradi haghighat
  عبدالله مرادی حقیقت

  ۲۱ دی ۱۳۶۵

 • محمد هادی مخلصی

  ۱۸ بهمن ۱۳۵۹
 • ahmad gordan
  احمد گردان

  ۱۹ اسفند ۱۳۶۵

 • احمد فضلی

  ۵ مرداد ۱۳۶۷

 • محمد علی عامریون

  ۴ دی ۱۳۶۵
 • hosein abedi
  حسین عابدی

  ۷ فروردین ۱۳۶۱

 • سید مسعود طاهری

  ۲۱ دی ۱۳۶۵
 • mehdi sabaghiyan
  مهدی صباغان

  ۱۳ فروردین ۱۳۶۱
 • yadollah shahab
  یدالله شهاب

  ۲ خرداد ۱۳۶۱
امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات