فسا
سجاد فتح الهی

شهید دانشجو سجاد فتح الهی نام پدر : ابوالحسنتاريخ تولد: 2 شهریور 1345محل تولد:رشته تحصيلي:نام دانشگاه :تاريخ شهادت : 16 آذر 1366محل شهادت:عمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


نگهدار اردالی

شهید دانشجو نگهدار اردالی نام پدر : محمد رضاتاريخ تولد: 25 دی 1328محل تولد:رشته تحصيلي: آمارنام دانشگاه :تاريخ شهادت : 18 فروردین 1366محل شهادت: عملیات: کربلای 8 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محمد جواد اشرافی

شهید دانشجو محمد جواد اشرافی نام پدر : اسداللهتاريخ تولد: 17 مرداد 1343محل تولد:رشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه :تاريخ شهادت : 25 بهمن 1363محل شهادت: عملیات: بدر زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


ناصر سیار

شهید دانشجو ناصر سیار نام پدر :  قلندرتاريخ تولد: 20 دی 1331محل تولد:رشته تحصيلي:نام دانشگاه :تاريخ شهادت : 18 فروردین 1361محل شهادت: عملیات: کربلای 8 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


ذبیح الله ذبیحی

شهید دانشجو ذبیح الله ذبیحی نام پدر : فضل الله تاريخ تولد: 1 فروردین 1343محل تولد:رشته تحصيلي: پزشکینام دانشگاه :تاريخ شهادت : 25 بهمن 1363محل شهادت: عملیات: بدر زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


غلامحسین فریود

شهید دانشجو غلامحسین فریود نام پدر : غلامعلیتاريخ تولد: 1 آذر 1336محل تولد:رشته تحصيلي:نام دانشگاه :تاريخ شهادت : 11 بهمن 1362محل شهادت: عملیات: خیبر زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محسن قرائتی

شهید دانشجو محسن قرائتی نام پدر : محمدتاريخ تولد: 1 فروردین 1343محل تولد:رشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه : تاريخ شهادت : 30 دی 1365محل شهادت: عملیات: کربلای 5 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


جعفر بلاغی

شهید دانشجو جعفر بلاغی نام پدر : باقرتاريخ تولد: 16 تیر 1335محل تولد:رشته تحصيلي: معارف اسلامینام دانشگاه :تاريخ شهادت : 30 دی 1365محل شهادت: عملیات: کربلای 5 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


عبدالرحیم فیروزی

شهید دانشجو عبدالرحیم فیروزی نام پدر : علیتاريخ تولد: 3 شهریور 1340محل تولد:رشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه :تاريخ شهادت : 23 دی 1365محل شهادت: عملیات: کربلای 5 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


حسین روشندل

شهید دانشجو حسین روشندل نام پدر : مسیح اللهتاريخ تولد: 10 دی 1341محل تولد:رشته تحصيلي: مهندس برقنام دانشگاه :تاريخ شهادت : 20 دی 1364محل شهادت:عمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


رحیم قاسمی

نام پدر : عبدالحمیدتاريخ تولد: 31 شهریور 1361محل تولد: رشته تحصيلي:نام دانشگاه :تاريخ شهادت : 25 اردیبهشت 1387محل شهادت:عمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


عزیز الله حیدری

نام پدر : جمشیدتاريخ تولد: 9 خرداد 1341محل تولد:رشته تحصيلي: پزشکینام دانشگاه : تاريخ شهادت : 23 خرداد 1367 محل شهادت: عملیات: بیت المقدس 7 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات

Printed from: http://shahidedanesh.ir/tag/%D9%81%D8%B3%D8%A7/

Scan to visit this page: