شهید بهشتی
آیت الله سیفی

شهيد دانشجو آیت الله سیفی نام پدر : عبداللهتاريخ تولد: 10 اسفند 1336محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: معمارینام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 25 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگينامه شهيد …… وصيتنامه شهيد ……


محمد باقر جابری انصاری

شهید دانشجو محمد باقر جابری انصاری نام پدر : محمد هادیتاريخ تولد: 16 اسفند 1336محل تولد: همدانرشته تحصيلي: اقتصادنام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 11 اسفند 1361محل شهادت: ایلامعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


فرامرز پروانه اسدی

شهید دانشجو فرامرز پروانه اسدی نام پدر : یداللهتاريخ تولد: 30 تیر 1340محل تولد: کرمانشاهرشته تحصيلي: علوم اجتماعینام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 4 اسفند 1362محل شهادت: جزیره مجنون عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


حبیب بیدار غنی پور

شهید دانشجو حبیب بیدار غنی پور نام پدر : مجیدتاريخ تولد: 21 مرداد 1343محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: ادبیاتنام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 10 اسفند 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


کمال باقی سیچانی

شهید دانشجو کمال باقی سیچانی نام پدر : حسینتاريخ تولد: 4 مهر 1339محل تولد: اصفهانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 20 اسفند 1364محل شهادت: فاو عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محمد رضا بابایی

شهید دانشجو محمدرضا بابایی نام پدر : علی محمدتاريخ تولد: 20 اسفند 1344محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: زبان آلمانینام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 23 اسفند 1364محل شهادت: فاو عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


خسرو اسکندری کوک تپه

شهید دانشجو خسرو اسکندری کوک تپه نام پدر : قوچعلیتاريخ تولد: 1 مرداد 1336محل تولد: آبادانرشته تحصيلي: ریاضی نام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 30 اردیبهشت 1360محل شهادت: بازی درازعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


سید محمد اسحاقی

شهید دانشجو سید محمد اسحاقی نام پدر : عبداللهتاريخ تولد: 3 شهریور 1334محل تولد: لاهیجانرشته تحصيلي: تاریخنام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 29 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


ابراهیم ارسلانی

شهید دانشجو ابراهیم ارسلانی نام پدر : حمیدتاريخ تولد: 12 مرداد 1346محل تولد: ارومیهرشته تحصيلي: تاریخنام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 1 بهمن 1365محل شهادت: خرمشهرعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


حسن اجاره دار

شهید دانشجو حسن اجاره دار نام پدر : حسینتاريخ تولد: 2 اسفند 1328محل تولد: قمرشته تحصيلي: اقتصاد نام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 7 تیر 1360محل شهادت: شوشعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


علی نقی ابونصری

شهید دانشجو علی نقی ابونصری نام پدر : امیر قلیتاريخ تولد: 7 آبان 1341  محل تولد: کازرونرشته تحصيلي: زبان آلمانینام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 4 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محمدرضا ابول پورمفرد

شهید دانشجو محمدرضا ابول پورمفرد نام پدر : ابولتاريخ تولد: 28 فروردین 1346محل تولد: آبادانرشته تحصيلي: زبان فرانسوینام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 23 خرداد 1367محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات

Printed from: http://shahidedanesh.ir/tag/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/

Scan to visit this page: