سیستان و بلوچستان
محمد شهرکی

شهيد دانشجو محمد شهرکی نام پدر : خدابخشتاريخ تولد: 2 شهریور 1319محل تولد: اسماعیل کبر _ زابلرشته تحصيلي: نام دانشگاه : دانشکده افسری سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 11 مرداد 1361محل شهادت: اطراف سیستان (سقوط بالگرد)عمليات: زندگينامه شهيد …… وصيتنامه شهيد ……


عباسعلی شاه حسینی

شهيد دانشجو عباسعلی شاه حسینی نام پدر : محمد اسماعیلتاريخ تولد: 25 اردیبهشت 1335محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: راه و ساختماننام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 11 آبان 1361محل شهادت: عین خوشعمليات: زندگينامه شهيد …… وصيتنامه شهيد ……


عبدالاحد تائبی

شهید دانشجو عبدالاحد تائبی نام پدر : احمدتاريخ تولد: 5 فروردین 1343محل تولد: اردبیلرشته تحصيلي: علوم اجتماعینام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 19 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


احسان پارسی

شهید دانشجو احسان پارسی نام پدر : محمدحسینتاريخ تولد: 2 خرداد 1339محل تولد: مود_ بیرجندرشته تحصيلي: عمراننام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 8 اسفند 1360محل شهادت: زابلعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


شهرامعلی بنار

شهید دانشجو شهرامعلی بنار نام پدر : باباتاريخ تولد: 4 تیر 1345محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: فیزیکنام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 19 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


احمد بلالی پور بندری

شهید دانشجو احمد بلالی پور بندری نام پدر : قاسمتاريخ تولد: 2 فروردین 1337محل تولد: بندرعباسرشته تحصيلي: زبان انگلیسینام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 10 اردیبهشت 1361محل شهادت: کرخه نورعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


جهانگیر ایزد پناه

شهید دانشجو جهانگیر ایزد پناه نام پدر : کهزادتاريخ تولد: 30 اسفند 1343محل تولد: رحمت آباد- اقلیدرشته تحصيلي: فیزیکنام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 3 فروردین 1366محل شهادت: بیمارستان امام خمینی اقلیدعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


کمال اسدی پور

شهید دانشجو کمال اسدی پور نام پدر : محمدتاريخ تولد: 1 شهریور 1347محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: شیمینام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 10 شهریور 1367محل شهادت: اندیمشکعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


ناصر اسدی

شهید دانشجو ناصر اسدی نام پدر : ابراهیمتاريخ تولد: 15 شهریور 1343محل تولد: شهر بابکرشته تحصيلي: نام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 10 تیر 1365محل شهادت: مهران زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


ابوالقاسم اخوان بازارده

شهید دانشجو ابوالقاسم اخوان بازارده نام پدر : حسنتاريخ تولد: 19 تیر 1335محل تولد: بازارده از توابع لنگرودرشته تحصيلي: تاریخنام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 8 مهر 1360محل شهادت: بر فراز کهریزک ( سقوط هواپیما c- 130)عمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


قاسم احمدی

شهید دانشجو قاسم احمدی نام پدر : میرزا آقاتاريخ تولد: 28 اسفند 1344محل تولد: کیلان از توابع دماوندرشته تحصيلي: ریاضینام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 30 اردیبهشت 1365محل شهادت: هورالعظیمعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


رمضانعلی احمدنژاد

شهید دانشجو رمضانعلی احمدنژاد نام پدر : محمدتاريخ تولد: 1 مرداد 1337محل تولد: مشهدرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 27 شهریور 1360محل شهادت: مدرسه طبرسی مشهدعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات

Printed from: http://shahidedanesh.ir/tag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

Scan to visit this page: