حقوق
حمید حائزی

شهید دانشجو حمید حائزی نام پدر : غلامرضاتاريخ تولد: 7 فروردین 1343محل تولد: بیهود _ قائناترشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : شیرازتاريخ شهادت : 23 خرداد 1367محل شهادت: سید صادق عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


سید احمد پورموسویان

شهید دانشجو سید احمد پورموسویان نام پدر : عبدالرسولتاريخ تولد: 1 اردیبهشت 1340محل تولد: بهبهانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : تهرانتاريخ شهادت : 13 بهمن 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


علی زارع بیدکی

شهید دانشجو علی زارع بیدکی نام پدر : حسنتاريخ تولد: 1 اردیبهشت 1332محل تولد: مهریزرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : تاريخ شهادت : 5 مرداد 1360محل شهادت: ارتفاعات الله اکبرعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


مهدیقلی بیات

شهید دانشجو مهدیقلی بیات نام پدر : حسینعلیتاريخ تولد: 12 آذر 1340محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : تاريخ شهادت : 26 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


عیسی بروجردی

شهید دانشجو عیسی بروجردی نام پدر : مجتبیتاريخ تولد: 9 اردیبهشت 1345محل تولد: قمرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : قمتاريخ شهادت : 7 اسفند 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


کمال باقی سیچانی

شهید دانشجو کمال باقی سیچانی نام پدر : حسینتاريخ تولد: 4 مهر 1339محل تولد: اصفهانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : شهید بهشتیتاريخ شهادت : 20 اسفند 1364محل شهادت: فاو عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


مرتضی افراز

شهید دانشجو مرتضی افراز نام پدر : محمد علیتاريخ تولد: 1 دی 1343محل تولد:  دزفولرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : شهید چمران اهوازتاريخ شهادت : 27 اسفند 1363محل شهادت: سوسنگردعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


سید مجید اعتماد شیخ الاسلامی

شهید دانشجو سید مجید اعتماد شیخ الاسلامی نام پدر : سید محمد علیتاريخ تولد: 25 شهریور 1345محل تولد: تویسرکانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : قمتاريخ شهادت : 20 شهریور 1365محل شهادت: جزیره مجنون عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


حسین اشراقی جزی

شهید دانشجو حسین اشراقی جزی نام پدر : حسنعلیتاريخ تولد: 15 اسفند 1339محل تولد: گزبرخوار از توابع اصفهانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : تهرانتاريخ شهادت : 21 آبان 1364محل شهادت: مرودشتعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


علي‌اكبر‌ هدايتي‌مقدم

 شهید دانشجو علی اکبر هدایتی مقدم نام پدر : هدایت اللهتاريخ تولد: 9 شهریور 1340محل تولد: اسفراینرشته تحصيلي: حقوق و علوم سیاسینام دانشگاه : تهرانتاريخ شهادت :4 خرداد 1362محل شهادت: ماهشهرعمليات:   زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… عکس:0      


مرتضي نظري

شهید دانشجو مرتضی نظری نام پدر : حاجی آقاتاريخ تولد: 4 بهمن 1336محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: حقوقنام دانشگاه : حقوقتاريخ شهادت : 15 تیر 1366محل شهادت: سردشتعمليات:  زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… خاطرات وآثار: عکس:0


محمد باقر نادم شفيعي

شهید دانشجو محمد باقر نادم شفیعی نام پدر : محمد علی تاريخ تولد: 1 مرداد 1342محل تولد: قم رشته تحصيلي: حقوق نام دانشگاه : تهران تاريخ شهادت : 16 فروردین 1366محل شهادت: شلمچهعمليات:   زندگینامه شهید شهید محمدباقر نادم شفیعی اصالتا اهل آستانه اشرفیه می باشند. ایشان از پدری فرهیخته و شاعر و مداح اهل […]


امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات

Printed from: http://shahidedanesh.ir/tag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/

Scan to visit this page: