تربیت معلم
حسن شاخوسی آرانی

شهيد دانشجو حسن شاخوسی آرانی نام پدر : علیتاريخ تولد: 2 فروردین 1340محل تولد: آران _ بیدگلرشته تحصيلي: زمین شناسینام دانشگاه : تربیت معلمتاريخ شهادت : 20 مرداد 1361محل شهادت: دارخوین عراقعمليات: زندگينامه شهيد …… وصيتنامه شهيد ……


محمد مهدی ثامنی

شهید دانشجو محمد مهدی ثامنی نام پدر : ابراهیمتاريخ تولد: 4 بهمن 1330محل تولد: اراکرشته تحصيلي: نام دانشگاه : دانشسرای تربیت معلم تاريخ شهادت : 15 خرداد 1360محل شهادت: بستانعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


کیخسرو پهلوان

شهید دانشجو کیخسرو پهلوان نام پدر : یداللهتاريخ تولد: 9 آذر 1339محل تولد: آبادانرشته تحصيلي: الهیات و معارف اسلامینام دانشگاه : تربیت معلمتاريخ شهادت : 20 اردیبهشت 1361محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


سهراب بخشی

شهید دانشجو سهراب بخشی نام پدر : محمد علیتاريخ تولد: 20 فروردین 1346محل تولد: جويبار-مازندرانرشته تحصيلي: زمین شناسینام دانشگاه : تربیت معلمتاريخ شهادت : 4 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید نگذارید از شیرینی شهد شما مگسان بهره ببرند آنها کثیفند و دیگران را آلوده میکنند بلکه به زنبوران عسل اجازه چنین […]


سعد الله امیر افضلی نسب

شهید دانشجو سعد الله امیر افضلی نسب نام پدر :جان اللهتاريخ تولد: 5 خرداد 1346محل تولد: محمد آباد- جیرفترشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه :تاريخ شهادت : 26 اسفند 1363محل شهادت: شرق رود دجله عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محمد رضا اصیلی

شهید دانشجو محمد رضا اصیلی نام پدر : محمد هادیتاريخ تولد: 1 دی 1344محل تولد: همدانرشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه :تاريخ شهادت : 9 اردیبهشت 1365محل شهادت: فاو عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


علی ادیانی کبیر

شهید دانشجو علی ادیانی کبیر نام پدر : صدقعلیتاريخ تولد: 10 مهر 1345محل تولد: شهرستان رزنرشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه :  تاريخ شهادت : 29 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


رضا احمدوند

شهید دانشجو رضا احمدوند نام پدر : سبزعلیتاريخ تولد: 2 مهر 1343محل تولد: نهاوندرشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه : تاريخ شهادت : 3 اسفند 1364محل شهادت: فاوعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محمد ابراهیم احمدپور

شهید  دانشجو محمد ابراهیم احمد پور نام پدر : ابوالفضلتاريخ تولد: 23 آذر 1333محل تولد: قمرشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه :تاريخ شهادت :29 فروردین 1361محل شهادت: دزفولعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


ابوالفضل آقامحمدی

شهید دانشجو ابوالفضل آقامحمدی نام پدر : صفر علیتاريخ تولد: 1 خرداد 1344محل تولد: اراکرشته تحصيلي: تربیت معلمنام دانشگاه : اراکتاريخ شهادت : 21 بهمن 1364محل شهادت: فاو عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


طهماسب شیخ حسنی

شهید دانشجو طهماسب شیخ حسنی نام پدر : الیاستاريخ تولد: 1 تیر 1335محل تولد: قزوینرشته تحصيلي: الکترونیکنام دانشگاه : تربیت معلم شهید رجائیتاريخ شهادت :25 بهمن 1364محل شهادت: فاوعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……    


محمد شیخ

شهید دانشجو محمد شیخ نام پدر : الف اللهتاريخ تولد: 1 دی 1342محل تولد: سمنان رشته تحصيلي: برق قدرت نام دانشگاه : تربیت معلم شهید رجائیتاريخ شهادت : 26 خرداد 1367محل شهادت: تپه شیخ محمدعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……    


امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات

Printed from: http://shahidedanesh.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/

Scan to visit this page: