برق
حمیدرضا پارسا

شهید دانشجو حمیدرضا پارسا نام پدر : مهدی تاريخ تولد: 5 آذر 1346محل تولد: نجف آباد رشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : صنعتی اصفهانتاريخ شهادت : 21 دی 1365محل شهادت: جاده آبادان_ ماهشهرعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


محمد هادی بذرکار

شهید دانشجو محمد هادی بذرکار نام پدر : فتح اللهتاريخ تولد: 4 دی 1344محل تولد: شیرازرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : صنعتی اصفهانتاريخ شهادت : 4 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: كربلاي 4 زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


شهزاد بختیاری زاده

شهید دانشجو شهزاد بختیاری زاده نام پدر : محمودتاريخ تولد: 24 اسفند 1338محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : تاريخ شهادت : 18 اسفند 1365محل شهادت: قلاویزانعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


رمضانعلی احمدنژاد

شهید دانشجو رمضانعلی احمدنژاد نام پدر : محمدتاريخ تولد: 1 مرداد 1337محل تولد: مشهدرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : سیستان و بلوچستانتاريخ شهادت : 27 شهریور 1360محل شهادت: مدرسه طبرسی مشهدعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


حسین احدی مغز

شهید دانشجو حسین احدی مغز نام پدر : محمد تقیتاريخ تولد: 1 آبان 1335 محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : علم و صنعت ایرانتاريخ شهادت : 5 مهر 1365محل شهادت: شوشعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید ……


بهزاد کریمی

شهید دانشجو بهزاد کریمی نام پدر : خلیلتاريخ تولد: 28 شهریور 1345محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: برق و قدرتنام دانشگاه : آموزش عالی انقلاب اسلامیتاريخ شهادت : 23 دی 1365محل شهادت: شلمچهعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… عکس:1     


صفت اله کاویانی

شهید دانشجو صفت الله کاویانی نام پدر : حسینتاريخ تولد: 9 شهریور 1337محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: برق و قدرتنام دانشگاه : آموزش عالی انقلاب اسلامیتاريخ شهادت : 22 فروردین 1362محل شهادت: فکهعمليات:   زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… عکس:1


حسن ولدخانی

شهید دانشجو حسن ولدخانی نام پدر : مرادعلیتاريخ تولد: 1 فروردین 1336محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: برق و قدرتنام دانشگاه : تربیت معلم شهید رجاییتاريخ شهادت : 29 اردیبهشت 1365محل شهادت: شهرهانیعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… عکس:1     


حسین میرحاج

شهید دانشجو حسین میر حاج نام پدر : شکراللهتاريخ تولد: 2 مرداد 1344محل تولد: سمنانرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : سمنانتاريخ شهادت : 12 خرداد 1366محل شهادت: خرمشهرعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… خاطرات وآثار: عکس:1


حمید مکی

شهید دانشجو حمید مکی نام پدر : احمدتاريخ تولد: 6 آذر 1337محل تولد: زنجانرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : تاريخ شهادت : 1 آذر 1362محل شهادت: عراقعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… خاطرات وآثار: عکس:0


محمدحسین مهرآوران

شهید دانشجو محمد حسین مهرآوران نام پدر : اصغرتاريخ تولد: 20 شهریور 1338محل تولد: رشته تحصيلي: برق و قدرتنام دانشگاه : تربیت معلم شهید رجاییتاريخ شهادت : 4 فروردین 1361محل شهادت: دشت عباسعمليات: زندگینامه شهید …… وصیتنامه شهید …… خاطرات وآثار: عکس:1


حميد مجيدي

شهید دانشجو حمید مجیدی نام پدر : تهرانتاريخ تولد: 4 خرداد 1344محل تولد: تهرانرشته تحصيلي: برقنام دانشگاه : تهرانتاريخ شهادت : 14 خرداد 1365محل شهادت: فاو عراقعمليات: زندگينامه شهید در سال 1344 در خانواده مذهبي به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و راهنمايي خود را در مدرسه هاي نادر و كعبه آمال نازي آباد به پايان […]


امام و شهدا

من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می كنم كه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش كسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

تا آسمان عشق

انقلابى که اگر شکرش را نگوییم ،کفرش راگفته ایم و اگر در جهتش گام برنداریم ناگزیر بر ضد آن عمل نموده ایم. رفتارمان با گروگانها بقدرى خوب و اسلامى بود که روزى یکى از گروگانها گفته بود من فراموش کرده ام گروگان هستم.

ادب عاشقی

ضعف مرا به حساب انقلاب و مکتب من نگذارید، اين جمله با همه حرف می زد… نصب كرده بود پشت ميزش خيلي مواظب بود خلاف زير دستانش را كسي به نام انقلاب نگذارد از انقلاب براي خودش مايه نمي گذاشت هيچ وقت. |منبع : منبرك|

دبیرخانه شهدای دانشجو
تعداد شهدا
۲۴۵۳ شهید
نظرات
بایگانی نظرات

Printed from: http://shahidedanesh.ir/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%82/

Scan to visit this page: